April 14, 2024
iden

Pemilu Gorontalo 1955-2014

20150525_124121_Pemilu GorontaloBuku Pemilu Gorontalo 1955-2014 ini memang tipis, tetapi penuh arti. Isinya berupa angka-angka pemilu, yang tidak hanya menunjukkan bagaimana suara rakyat Gorontalo menghendaki orang-orang pilihannya menduduki jabatan pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suara rakyat Gorontalo dimanipulasi sehingga menghasilkan pejabat pemerintah yang tidak otentik pada era Orde Baru.

Tidak gampang mendapatkan angka-angka hasil pemilu pada zaman yang sudah lewat, lebih-lebih angka-angka pemilu hasil intimidasi dan manipulasi. Kesungguhan penulis dalam megumpulkan angka-angka pemilu Gorontalo, menunjukkan siapa sesungguhnya yang bersangkutan. Langkah ini patut diikuti kolega-koleganya di daerah lain.

Download Attachment pada link di bawah ini

Download Attachments

File Downloads
jpg Pemilu Gorontalo 232
pdf Isi Pemilu 427